CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Thecharmingbox.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng các loại thẻ; thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin cá nhân và tài chính của Khách hàng sẽ được bảo mật trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận đạt chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS riêng của khách hàng để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng được sử dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Thecharmingbox.com áp dụng với Khách hàng bao gồm:

• Thecharmingbox.com cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Thecharmingbox.com với nguyên tắc The Charming Box chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi các Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho The Charming Box, vì vậy Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin thẻ thì việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán cho Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Thecharmingbox.com. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), The Charming Box chỉ lưu trữ những dữ liệu như mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

The Charming Box cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website giao dịch thương mại điện tử Thecharmingbox.com.

Đăng ký nhận tin khuyến mại